Medezeggenschapsraad (MR)

Personeel Kompasschool

Het personeel dat zich heeft aangesloten bij de Medezeggenschapsraad zijn:
     Mevr. S. Schilder
     Vacant

 

Ouders

De ouders die zich hebben aangesloten bij de Medezeggenschapsraad zijn:
     Mevr. Mulder
     Mevr. Nieuwenhuizen

Hier een link voor het overzicht van de notulen binnen de MR

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT