Medezeggenschapsraad (MR)

Personeel Kompasschool

Het personeel dat zich heeft aangesloten bij de Medezeggenschapsraad zijn:
     Mevr. I. Blonk  / Mevr. S. Schilder
     Mevr. M. Weijdert


Ouders

De ouders die zich hebben aangesloten bij de Medezeggenschapsraad zijn:
     Mevr. Alting von Geusau
      Vacant

Hier een link voor het overzicht van de notulen binnen de MR

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT