Medezeggenschapsraad (MR)

Personeel Kompasschool

Het personeel dat zich heeft aangesloten bij de Medezeggenschapsraad zijn:
     Mevr. M. Weijdert
     Mevr. I. Blonk

Ouders

De ouders die zich hebben aangesloten bij de Medezeggenschapsraad zijn:
     Mevr. Alting von Geusau
      Vacant

Hier een link voor het overzicht van de notulen binnen de MR

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT