De Ouderactiviteiten commissie

De ouderactiviteiten commissie bestaat uit:

Voorzitter:
     Vacant

Secretaris:
     Mevr. van Vugt

Penningmeester:
     Mevr. Bais

Leden:
      Mevr. Snoek
      Mevr. de Vries
      Mevr. Adriaanse

Teamleden:
      Mevr. I. Klijn
      Dhr. W. Post

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl