Informatie over de evenementen

Schoolvoetbal georganiseerd door Stichting schoolvoetbal Den Helder

Als wij als school een representatief team op de been kunnen brengen, doen wij mee met het schoolvoetbaltoernooi. Wij hebben er als school voor gekozen om dit team samen te stellen met de leerlingen uit de bovenbouw, dit kan een jongensteam of een gemengd team zijn. Als uw kind mee wil doen, vragen wij u uiteraard om uw toestemming. Op de wedstrijddagen gaan de kinderen onder begeleiding van de begeleidende leerkrachten rechtstreeks uit school naar het voetbalveld toe. U krijgt vanzelfsprekend ook een wedstrijdprogramma. Zitten de wedstrijden er voor die dag op, dan haalt u uw kind op of gaat uw kind op eigen gelegenheid naar huis. Het toernooi zal worden gehouden op de voetbalcomplexen van JVC, HCSC, en F.C. Den Helder en is verdeeld over drie woensdagmiddagen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het toernooi; www.schoolvoetbaldenhelder.nl

Cruijffcourttoernooi en boardingvoetbal

Deze voetbaltoernooien worden georganiseerd door Sportservice Den Helder en vinden meestal plaats op 1 of 2 woensdagmiddagen. We kunnen alleen meedoen als we een representatief team op de been kunnen brengen. De teams worden samengesteld met leerlingen uit de bovenbouw van onze school, soms aangevuld met een leerling uit de middenbouw. Als uw kind mee wil doen, vragen we hiervoor uiteraard uw toestemming middels een brief. Als het speelschema bekend is, krijgen de voetballers deze informatie mee naar huis. Ook voor deze toernooien geldt dat de kinderen onder begeleiding van de begeleidende leerkrachten vanuit school er heen gaan en terug zelfstandig naar huis mogen of u haalt uw zoon of dochter op. 

De Scholierenveldloop georganiseerd door Sportservice Den Helder

De scholierenveldloop wordt ieder jaar georganiseerd door Sportservice Den Helder. De veldloop vindt plaats op de atletiekbaan aan de Ruyghweg en begint meestal rond 13:30 uur. De kinderen die mee willen doen met deze loop kunnen zich aanmelden op school. Wij krijgen als school inschrijfformulieren voor alle leeftijdscategorieën. Na de aanmelding van de leerlingen ontvangen wij op school de startnummers met de daarbij behorende starttijd. De deelnemende leerlingen moeten zelf 5 minuten voor de aangeven starttijd bij de atletiekbaan verzamelen op het grote veld. Dit zal worden omgeroepen op het complex. Bij dit evenement is er geen begeleiding van leerkrachten van onze school.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Sportservice; www.sportservicedenhelder.nl

Dam- en Sjoeltoernooi

Ieder jaar wordt binnen onze school het Dam– en Sjoeltoernooi georganiseerd. De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 houden in hun eigen klas een sjoeltoernooi. De kinderen uit de overige groepen die dat leuk vinden kunnen meedoen aan het Damtoernooi, zij maken dit kenbaar bij hun eigen juf of meester. Van iedere groep mogen er 3 kinderen door naar het hoofdtoernooi. Zijn er in een klas meer dan 3 aanmeldingen dan worden er in de klas voorrondes gehouden, de leerlingen strijden dan voor een plekje in het hoofdtoernooi. Per leeftijdscategorie nemen de leerlingen uit de verschillende groepen het tegen elkaar op, er zijn medailles en bekers te winnen!

Inloopmiddag

Tijdens de inloopmiddag zijn alle belangstellenden welkom (opa’s, oma’s, buren, hulpverleners, enz) om een kijkje te nemen in onze school. De kinderen verzorgen deze middag zelf de rondleiding. Zij worden daarbij geholpen door een speuropdracht die de kinderen met hun gasten door de hele school brengt. De periode voorafgaand aan de inloopmiddag wordt er schoolbreed aan een centraal thema gewerkt. Tijdens de inloopmiddag is te zien wat er in de verschillende klassen allemaal geleerd en gemaakt is rond het thema. In de centrale hal is meestal een overzichtstentoonstelling te zien, ook kunnen er cadeautjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben gekocht worden. Van de opbrengst wordt in overleg met de kinderen iets gekocht om op het plein of in de klassen mee te spelen. Ook kan er tijdens het bezoek een hapje en een drankje genuttigd worden.

Sportdag groep 8 georganiseerd door Sportservice Den Helder

De kinderen die dit schooljaar onze school verlaten mogen meedoen aan de Sportdag voor groep 8. Deze sportdag wordt georganiseerd door Sportservice Den Helder en vindt plaats in Quelderduin. Als school kun je ingedeeld worden voor het ochtend- of middagprogramma, maar omdat wij kinderen hebben die afhankelijk zijn van het busvervoer wordt onze school ingedeeld in de ochtend. Natuurlijk vragen we uw toestemming voor deelname aan deze sportochtend. De kinderen die dat kunnen en mogen kunnen die dag zelfstandig naar Quelderduin komen en worden daar opgevangen door de begeleidende leerkrachten. De kinderen die dat niet kunnen of mogen, komen zoals bijvoorbeeld de kinderen die buiten de gemeente Den Helder wonen naar school en worden van daaruit begeleid naar het sportpark. Zijn er veel kinderen die met auto’s vervoerd moeten worden, dan zullen wij ook een beroep doen op ouders voor het brengen en halen. Alle fietsers fietsen aan het eind van de sportochtend onder begeleiding weer terug naar school.

Meesters en juffendag

Op deze dag (of meestal ochtend) vieren alle juffen en meesters van onze school tegelijk hun verjaardag en bij verjaardagen hoort natuurlijk ook een traktatie. Verder geeft iedere leerkracht een eigen invulling aan zijn of haar verjaardagsfeest, maar zoals dat bij een feestje hoort worden er in iedere groep wel spelletjes gespeeld. Vaak mogen de kinderen ook iets van thuis meenemen om mee te spelen. Sommige kinderen nemen op deze dag ook een kleine attentie mee voor hun juf of meester, dit kan een klein cadeautje zijn, maar de juffen en meesters zijn natuurlijk ook heel blij met een mooie tekening of knutsel.  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT