Huiswerktips

Huiswerk tips voor ouders

Huiswerk maken is voor kinderen en ook voor u als ouders niet altijd even makkelijk. Soms is het moeilijk een kind te motiveren voor het huiswerk. Met deze notitie willen we u een aantal tips geven om het huiswerk maken zo plezierig mogelijk te laten verlopen. De tips die we beschrijven zijn algemene tips, als er voor uw kind een specifieke aanpak nodig is, kunt u ook terecht bij de leerkracht.

De tips kort samengevat:

 • Spreek een vast tijdstip af.
 • Probeer een goede werksfeer te scheppen thuis.
 • Help uw kind leertechnieken en stappenplannen toe te passen
 • Hoe kunt u als ouders helpen?
 • Hieronder lichten we deze tips concreet toe.

Spreek een vast tijdstip af

 • Bespreek met uw kind op welk tijdstip het huiswerk gemaakt gaat worden.
  Niet net op een moment dat er iets op tv komt, dat het kind altijd graag ziet.
 • Het maken van het huiswerk wordt zo een gewoonte, een vaste routine.
  Dan kunnen afspraken met vriendjes daar omheen gepland.
 • Kies een tijdstip waarop u zelf beschikbaar bent om te helpen als dat nodig is.
 • Spreek een eindtijd af. U voorkomt dan discussies over wanneer er gestopt mag worden.
 • Hoe lang uw kind werkt hangt af van de leeftijd van het kind.
 • Elke dag een kwartier oefenen heeft meer effect dan één keer een uur.

Probeer thuis een goede werksfeer te scheppen

 • Kies voor een rustige werkplek.
 • Kies de werkplek samen met uw kind.
 • Maak de tafel leeg, hou sterke afleiders op afstand (telefoon, televisie).
 • Denk ook aan zaken zoals voldoende licht en frisse lucht.
 • Huiswerk maken is makkelijker als ook andere leden van het gezin op dat moment ook aan het werk zijn (en niet televisie gaan kijken bijvoorbeeld).
 • Niet alles kan altijd wijken voor het huiswerk. Als er teveel tijd, aandacht en ook druk
  uitgaat naar het huiswerk, raken kinderen gestrest en gespannen of ze gaan in verzet.

Help uw kind met leertechnieken en stappenplannen toe te passen 

 • Herhalen is een goede manier om een onderdeel goed in te slijpen en je iets eigen te maken.
 • Opschrijven wat je gaat leren is een prima methode om huiswerk te leren en te onthouden.
 • Een schema maken. Voor ideeën en voorbeelden: www.mind-map.com.
 • Het werk verdelen, elke dag een stukje. Hang de planning op.
 • Een stappenplan hanteren:
  • Wat moet ik doen? Laat uw kind vertellen wat het moet doen.
  • Hoe ga ik het doen? Waar kijk ik eerst naar? Bespreek de aanpak van de taak.
  • Ik doe het! Uw kind kan nu zelfstandig zijn werk maken.
  • Ik kijk na! Is alles gemaakt? Is het netjes? Zie ik nog foutjes?

Hoe kunt u als ouders helpen?

 • U kunt uw kind aansporen en bemoedigen.
 • Het werk samen met uw kind nakijken.
 • Uw kind overhoren als er bijv. een toets volgt of als er snel en foutloos gelezen moet worden.
 • Toon belangstelling en begrip.
 • Neem het kind geen werk uit handen maar bevorder juist dat het zelfstandig gaat leren.
 • Bespreek het huiswerk voor de hele week met uw kind en verdeel het in stukjes.
 • Vaak is het makkelijker te starten met het doe-werk.

Een vast stappenplan om wekelijks het huiswerk te plannen samen met uw kind.

1. Welk huiswerk staat er voor deze week op de planning?
    Is er een grote toets die geleerd moet worden? Verdeel samen met uw kind het huiswerk
    over de week in stapjes die het aankan. Laat hem/haar een planning maken.
2. Begin met het maakwerk. Dan groeit het kind langzaam in de juiste sfeer.
3. Oefen dagelijks voor een toets die eraan komt. Elke dag een kwartier leren heeft
    meer effect dan één keer een uur.
4. Controleer het werk samen met het kind. Overhoor het leerwerk.
5. Laat uw kind alles netjes opruimen en de tas inpakken voor de volgende dag.

Huiswerk heeft vooral als doel:

 • Extra oefening en herhaling. Juist door herhalen wordt kennis goed in het geheugen opgeslagen.
 • Het leren plannen van het werk en leren doorzetten om het ook af te maken.
 • Bijvoorbeeld als je op maandag naar voetballen moet, dan verdeel je het werk over de
  overige dagen.
 • Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zoals het over de week verdelen van
  het huiswerk.
 • En uw kind leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leerproces.
 • Als je goed oefent heb je immers een beter resultaat!
 • De stressbestendigheid vergroten. Ook als je geen zin hebt, moet je vaak toch aan het werk.

In de onderbouw kunt u met uw kind de aangeleerde letters thuis extra oefenen. Het snel kunnen herkennen van de letters is natuurlijk voorwaarde om tot lezen te komen. In de middenbouw- en bovenbouwgroepen wordt vaak huiswerk gegeven voor vakken zoals spelling en wereldoriëntatie. Ook krijgen kinderen wel huiswerk mee om een bepaald deel van de leerstof extra te oefenen, voor extra lezen of om iets in te halen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT