Groep OB2

Welkom op de pagina van groep OB2 van juf Marjolein en juf Melany.

Het nieuwe schooljaar is alweer even begonnen en dat is altijd weer even spannend. Het betekent weer in het ritme komen en wennen aan de nieuwe groep, de nieuwe leerlingen en in ons geval ook een nieuwe juf. Marjolein is nieuw op school en heeft het erg naar haar zin in onze klas. Ook hebben wij 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen in de klas. Namelijk: Yasmine, Barry en Milan. We vinden het gezellig dat jullie er zijn!

Vreedzame School

De eerste weken zijn we hard bezig geweest om de sfeer in onze groep zo fijn mogelijk te maken en een prettig pedagogisch klimaat te creëren. Hiervoor maken wij gebruik van de methode “Grip op de groep” en de methode  “Vreedzame school”.
We hebben elkaar beter leren kennen en we hebben samen afspraken gemaakt en klassenregels opgesteld. Bovendien hebben we de leerlingen zelf verantwoordelijk gemaakt voor een aantal taken in de klas. Bijvoorbeeld het uitdelen van boeken, gummen/potloden, het opruimen van de kasten, het voeren van de vissen, enzovoorts.

Thema "Herfst"

Ook op het creatieve vlak hebben we niet stil gezeten en hebben we al veel moois gemaakt in de klas. De komende periode zullen we verder gaan werken aan het thema herfst.

Taal

In onze instructiegroep van taal zijn we inmiddels begonnen in kern 7 van Veilig Leren Lezen. Het thema is hier “op safari”.

We zijn op het moment de dubbelklanken extra aan het herhalen en dan in het bijzonder de ei en de ui. Verder merkten we dat er nog regelmatig verwarring is tussen de b/d dus ook hier blijven aandacht aan besteden. Tot slot komen de sch en de ng uitgebreid aan bod.

Rekenen

In de instructiegroep van rekenen zijn we druk aan het oefenen met de getallenlijn t/m 40.  Het benoemen van de buurgetallen en het op volgorde zetten van een reeks getallen zijn hier enkele voorbeelden van. Ook het rekenen met geld komt veel aan de orde.

  

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl