Groep MB4

Welkom op de pagina van groep MB4 van meester Marco.

De eerste periode van het nieuwe schooljaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het elkaar (weer) leren kennen. Ondanks dat veel leerlingen elkaar al wel kennen van de niveaugroepen, de vorige stamgroep of van buiten spelen in de pauzes, is de samenstelling van de stamgroep anders dan voorgaande jaren. Hierdoor moet een ieder weer zijn eigen plekje vinden binnen de groep, en voor ons is het heel belangrijk dat de leerlingen zich ook veilig voelen hierin.

We hebben gesproken over de samenstelling van het gezin, over hobby’s en andere dingen die specifiek bij die leerling hoort. Hierbij lag de nadruk op “iedereen is anders”.
We hebben klassenafspraken gemaakt die we allemaal belangrijk vonden, en waar we ons ook aan gaan houden. Deze afspraken hebben in ieder geval te maken met veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

We hebben oefeningen gedaan waarbij de nadruk lag op elkaar vertrouwen. Zo moest iemand met een blinddoek voor door de klas begeleid worden door een andere leerling zonder obstakels te raken. Een oefening die voor een aantal toch best wel spannend was.Bij een andere oefening stond iemand in het midden van een groepje kinderen en werd deze zachtjes heen en weer geduwd zonder te vallen. Bij beide oefeningen moest je vertrouwen op de anderen. Daarna werd alles uitgebreid besproken.

Handvaardigheid

We hebben mooie woontorens gemaakt. Deze torens zijn gemaakt van papier. Na een uitleg op het digibord gingen de leerlingen aan de slag. De bedoeling was dat er kenmerken van echte gebouwen in zaten. De resultaten waren echt goed gelukt.

                               

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT