Groep MB2

Welkom op de pagina van groep MB2 van juf Marieke en juf Joyce.

Onze stamgroep bestaat momenteel uit elf kinderen. Zes meisjes en vijf jongens.

 

Een paar kinderen kenden elkaar al van het vorige schooljaar, maar er zijn ook een paar leerlingen nieuw in onze klas. Inmiddels hebben zij hun plekje wel gevonden in de groep. Gezellig hoor!


Vreedzame School

In de afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan het (beter) leren kennen van elkaar en de omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en dat we samen een positieve groep vormen. Daarom hebben we met elkaar afspraken gemaakt over wat we belangrijk vinden voor een goede omgang met elkaar. Daarnaast hebben we verschillende (creatieve) opdrachten gedaan om elkaar beter te leren kennen. Als er zich conflicten voordoen in de groep, dan voeren we daar met elkaar het gesprek over en geven we elkaar tips. Ook proberen we elkaar regelmatig een ‘opsteker’ (compliment) te geven.

                                                    

Taal/Rekenen/Spelling

Ieder kind volgt de taal-, reken- of spellingles op zijn eigen niveau. Tijdens deze lessen zitten we bij verschillende kinderen en verschillende meesters en juffen in een niveaugroep.

Lezen

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe leesmethode, genaamd ‘Atlantis’. Door middel van deze leesmethode willen we het leesonderwijs op school zoveel mogelijk geïntegreerd aanbieden. Dat wil zeggen dat er verschillende aspecten van lezen aan de orde komen: technisch lezen, woordenschatontwikkeling, begrijpend lezen, literatuureducatie en het bevorderen van leesplezier. 
                                                

De lessen worden thematisch aangeboden. In onze klas is ook een woordmuur te zien waarop wekelijks de belangrijkste begrippen uit de leesmethode worden opgehangen, zodat de kinderen hier regelmatig mee in aanraking komen. Daarnaast lezen de leerkrachten dagelijks voor uit een voorleesboek dat past bij het thema. De leeslessen worden aan het begin van de dag aangeboden in de eigen stamgroep.

Wilt u er thuis ook aan denken om regelmatig met uw kind naar de bibliotheek te gaan en samen boeken (voor) te lezen? Dit draagt echt enorm bij aan de leesontwikkeling van uw kind!

                    

Wereldoriëntatie

Dit jaar gebruiken we de lesmethode ‘Naut, Meander, Brandaan’ op groep 5 niveau. We zijn begonnen met het vak aardrijkskunde en leren in deze periode o.a. van alles over de inrichting van de ruimte in Nederland. Na een aantal weken aardrijkskunde komen geschiedenis en natuuronderwijs aan bod. 

Beeldende Vorming

We gebruiken lesmethode ‘Uit de kunst’ voor het vak beeldende vorming. Binnen deze methode is er veel aandacht voor het gebruik van verschillende materialen en technieken. Daarnaast knutselen we regelmatig dingen die te maken hebben met de lessen van de Vreedzame School of het thema van de lessen wereldoriëntatie.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gymles van meester Silvio. De lessen vinden plaats op woensdagochtend en donderdagmiddag. De ene les is een les met toestellen, de andere les is een les met spelonderdelen. Daarnaast is er eens per week tijdens het buitenspelen ‘pauzesport’. Onder begeleiding van een bewegingsconsulent en stagiair(e)s van een sportopleiding kan er op het plein worden deelgenomen aan verschillende sportieve activiteiten.

                                    

Klasbord
We hebben met onze klas een afgeschermde omgeving waartoe u als ouder/verzorger toegang kunt krijgen. Hier worden regelmatig foto’s geplaatst met een bericht over wat wij zoal doen in de klas. Mocht u hier nog geen gebruik van maken, dan kunt u zich aanmelden via de leerkracht.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT