Groep MB2

Welkom op de pagina van groep MB2 van juf Marieke.

Onze groep bestaat uit vijftien kinderen. Zes meisjes en zeven jongens.

Veel kinderen kenden elkaar al van het vorige schooljaar, maar er zijn ook een paar leerlingen nieuw in onze klas. Inmiddels hebben zij hun plekje wel gevonden in de groep. Gezellig hoor!

Vreedzame school

In de afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan het (beter) leren kennen van elkaar en de omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en dat we samen een positieve groep vormen. Daarom hebben we met elkaar afspraken gemaakt over wat we belangrijk vinden voor een goede omgang met elkaar. Daarnaast hebben we verschillende (creatieve) opdrachten gedaan om elkaar beter te leren kennen. Als er zich conflicten voordoen in de groep, dan voeren we daar met elkaar het gesprek over en geven we elkaar tips. Ook proberen we elkaar regelmatig een ‘opsteker’ (compliment) te geven.

Taal/Rekenen/Lezen

Ieder kind volgt de taal-, reken- of leesles op zijn eigen niveau. Tijdens deze lessen zitten we bij verschillende kinderen en verschillende meesters en juffen in een niveaugroep.

Wereldorëntatie

Dit jaar gebruiken we de lesmethode ‘Naut, Meander, Brandaan’ op groep 5 niveau. We zijn begonnen met het vak natuuronderwijs en leren in deze periode o.a. over de kenmerken van verschillende diersoorten. Na een aantal weken natuuronderwijs komen aardrijkskunde en geschiedenis aan bod.

Beeldende vorming

Sinds dit schooljaar gebruiken we de nieuwe lesmethode ‘Uit de kunst’ voor het vak beeldende vorming. Binnen deze methode is er veel aandacht voor het gebruik van verschillende materialen en technieken. Daarnaast knutselen we regelmatig dingen die te maken hebben met de lessen van de Vreedzame School of het thema van de lessen wereldoriëntatie. Inmiddels hangen er mooie portrettekeningen in de klas die de kinderen van elkaar hebben gemaakt en zijn er kikkers te zien n.a.v. het thema natuuronderwijs.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week hebben we gymles van meester Silvio. De lessen vinden plaats op dinsdag- en woensdagochtend. De ene les is een les met toestellen, de andere les is een les met spelonderdelen. Daarnaast is er eens per week tijdens het buitenspelen ‘pauzesport’. Onder begeleiding van een bewegingsconsulent en stagiair(e)s van een sportopleiding kan er op het plein worden deelgenomen aan verschillende sportieve activiteiten.

Klasbord

We hebben met onze klas een afgeschermde omgeving waartoe u als ouder/verzorger toegang kunt krijgen. Hier worden regelmatig foto’s geplaatst met een bericht over wat wij zoal doen in de klas. Mocht u hier nog geen gebruik van maken, dan kunt u zich aanmelden via de leerkracht.
 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl