Groep MB/BB2

Welkom op de pagina van groep MB/BB2 van juf Sharon, Juf Monique en juf Ingrid.

Onze groep bestaat op dit moment uit 16 kinderen. 3 meisjes en 12 jongens. Het begin van een nieuw schooljaar is altijd weer spannend. Inmiddels heeft iedereen zijn of haar plekje gevonden. Na de herfstvakantie hebben wij nog een nieuwe leerling in onze groep welkom geheten.

 

Vreedzame school

De eerste weken op school hebben wij veel aandacht besteed aan het leren kennen van elkaar en hoe gaan wij met elkaar om. We vinden het fijn als iedereen zich prettig voelt binnen de groep. We hebben regels en afspraken met elkaar gemaakt. Ook hebben wij het gehad over het geven van opstekers (complimenten) en hoe gaan wij om met conflictsituaties.


Kinderboekenweek

Voor de herfstvakantie was het Kinderboekenweek op school. Wij hebben verschillende activiteiten gedaan waarin het lezen centraal stond. Wij hebben gelezen en gewerkt rondom het boek Abeltje. Wist u dat kinderen gratis lid kunnen zijn van de bibliotheek?Wereldoriëntatie

Bij ons op school maken wij gebruik van de methode Naut, Meander en Brandaan. Wij werken op groep 6 niveau.

In de lessen van natuur en techniek gaat het nu over energie. Je eigen energie, fossiele energie, zon-  en windenergie. Maar ook dat elektriciteit een handige vorm van energie is.

Bij aardrijkskunde gaat het over de watersnoodramp van 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord Brabant en Zuid Holland overstroomden. Om deze ramp in de toekomst te voorkomen zijn de Deltawerken uitgevoerd en stormvloedkeringen gebouwd.

Handel in Amsterdam en overzee is het thema van geschiedenis . De zeventiende ‘Gouden’ eeuw, de VOC en de begrippen stapelmarkt, alleenrecht, scheurbuik, muiterij worden bij dit thema aangeleerd.

Klasbord

Wij maken gebruik van een afgeschermde omgeving ‘Klasbord’. Hier worden regelmatig foto’s geplaatst met een bericht waar wij mee bezig zijn in de klas. Mocht u hier nog geen gebruik van maken dan kunt u zich aanmelden via de leerkracht.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl