Groep BB2

Welkom op de pagina van groep BB2 van juf Saskia en juf Monique.

Welkom!

In deze groep zitten 13 kinderen, vijf meiden en acht jongens. Op maandag en dinsdag staat juf Saskia voor deze klas en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Monique er.  

De eerste weken na de zomervakantie was er in de klas veel aandacht voor elkaar leren kennen, de regels en afspraken in de klas. Nu hebben we het over de sfeer in de klas, waarom is dat belangrijk? En waarom kan een opsteker of compliment daarbij helpen? Om de beurt vindt een leerling “De zilveren knoop” in zijn of haar laatje, die dag probeert die leerling zoveel mogelijk opstekers te geven. Aan de andere kinderen is het om te raden wie “De zilveren knoop” heeft (en mollen mag). 

Ook zijn we na de vakantie begonnen met een nieuwe leesmethode; Atlantis. Hier hebben wij de afgelopen studiedag ook nog meer informatie over gekregen. Bij deze methode zijn de stil leeslessen (of vrij lezen), als begrijpend lezen, als het technisch lezen geïntegreerd. Ook zitten de kinderen van 3 verschillende leesniveaus bij elkaar in een groep, zodat ze elkaar kunnen versterken en helpen. Daardoor is ons lesrooster ook iets anders geworden, want wij starten nu het eerste uur met lezen in de eigen stamgroep. Daarna gaan de kinderen voor de andere vakken (rekenen, taal, spelling naar de instructiegroepen.  

In de middagen is er tijd voor de Wereldoriëntatie vakken. Ons eerste thema was de VOC, we hebben geleerd dat Amsterdam door deze handel uitgroeide tot een rijke handelsstad, maar ook dat het leven aan boord niet gemakkelijk was en dat er in die tijd een groot verschil was tussen arm en rijk. De rijke kooplieden die veel geld verdiende aan de handel in peper (peperduur), nootmuskaat, kruidnagel, porselein, zijden en thee. Zoveel zelfs dat zij grote buitenhuizen lieten bouwen, aan de rivieren om zomers de stinkende stad te kunnen ontvluchten.  

Omdat de kinderboeken week volgende week weer van start gaat, ook met het thema; geschiedenis. Blijven we nog even bij dit vak. Nu belichten we alleen een minder fraaie kant van onze geschiedenis; de slavernij.  

Ook zijn we met Engels gestart de meeste van onze kinderen vinden dit een erg leuk vak en weten ook al veel Engelse woordjes. Is al dat gamen toch nog ergens goed voor.  

Op de donderdagen hebben wij voorlopig gym, de tweede helft van het jaar zullen wij 2 keer in de week gym hebben. Wat ook leuk is dat wij op de donderdagen weer Pauze sport op het plein hebben. Medewerkers van Sportservice verzorgen dan in beide pauzes leuke activiteiten, waar bij bewegen voorop staat.  

 

     

 


   

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT