Groep BB4

Welkom op de pagina van groep BB4 van meester Marco.

Week van het respect

Ieder jaar besteden we aandacht aan dit onderwerp. Op onze school vinden we dit een heel belangrijk item. Het is ook volledig geïntegreerd in onze methode ‘Vreedzame School’. Hiermee leren we onze leerlingen hoe zich te gedragen in allerlei sociale context. Hoe om te gaan met conflicten, hoe te reageren in bepaalde situaties, hoe te reageren op een sociaal wenselijke manier. Kortom, een heel belangrijke leidraad om je op een adequate manier staande te houden en om te gaan met anderen.

Bij de week van het respect hebben we een muur van respect gemaakt in de klas. Iedereen heeft een bouwsteen gemaakt waarvan deze muur gemaakt is. Eerst hebben we nog even stil gestaan bij het woordje respect. Je zegt het zo gemakkelijk, maar wat is het nu eigenlijk. Vervolgens ging het over allerlei zaken waar je respect voor kunt hebben. Je ouders, familie, allerlei organisaties enz. Te veel om op te noemen. Uiteindelijk koos iedereen één onderwerp uit om zijn eigen steen te maken. 
 

Meester Fred

Meester Fred is bij ons de ‘techniekles-meester’. Hij komt regelmatig in de bovenbouw langs om daar op een vooral praktische manier met techniek bezig te zijn. De kinderen genieten van deze lessen omdat ze heel actief zijn.

Deze les ging over de kennis van materialen en hun kenmerken. Er stond een opstelling in de klas waarbij verschillende soorten metaal verwarmd werden en dan kon je zien wat er gebeurde. Het ene metaal zet veel meer uit dan het andere. Met allerlei proefjes heeft meester Fred dit laten zien.

Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een eigen opstelling waarbij ze met een accu een stroomkring maakten en dan moesten ze ontdekken wat de invloed van temperatuur kan zijn op de felheid van het branden van het lampje. Beetje bij beetje werd het lampje minder bij koude, bij meer temperatuur werd het lampje weer feller. Voor een aantal ging een wereld open. Wederom een leuke en leerzame les.

Het Nationale schoolontbijt

Net als voorgaande jaren hebben ook wij hier weer aan mee gedaan. Eén van de doelen is kinderen te leren dat een goed ontbijt belangrijk is om de dag op te starten.

We hebben een filmpje gekeken waarin naar voren kwam dat er best nog veel gezinnen zijn waar niet of nauwelijks aandacht is voor een goede start van de dag door middel van een goed ontbijt. We hebben ook stilgestaan bij goede voeding. Welke voeding dit is, wat er allemaal voor belangrijke stoffen in zitten, en waarom dit belangrijk voor ons is. Heel leuk, lekker en leerzaam. En nog eens gratis gesponsord ook, wat wil een mens nog meer. 

NIO

Net als alle leerlingen in heel Nederland die naar het voortgezet onderwijs gaan hebben wij ook een schoolverlaterstoets gemaakt. Dit is bij wet geregeld en verplicht. Bij ons is dit de NIO. Op de laatste informatieavond heeft onze schoolpsycholoog hier uitgebreid over verteld en ook enkele opgaven besproken als voorbeeld.

Toch altijd weer even zweten voor de kinderen. Met name het opbrengen van een lange concentratie is voor sommigen lastig.

Het is nog even wachten op de uitslag. Zodra deze binnen is gaan we intern kijken of het volgens verwachting gegaan is en wat het uiteindelijke advies van school met betrekking tot het voortgezet onderwijs zal worden. Dan worden op de eerstvolgende ouderavond de resultaten met de ouders besproken. Best spannend, maar nog even geduld.

  

Sinterklaas

Ondanks dat het Sinterklaasfeest in de bovenbouw op een andere manier wordt gevierd dan in de lagere groepen doen ook wij er aan mee. Mooie surprises voor iedereen en vooral een gezellige dag. Toch ook wel weer spannend om af te wachten wat we krijgen.

Met handvaardigheid hebben we een leuke opdracht gemaakt van Sinterklaas met zijn paard op het dak met een ondergaande zon. Hartstikke leuk, mooie zonsondergang met een silhouet. Een foto toont de leuke resultaten.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl