Groep MBF

Welkom op de pagina van groep MBF van juf Felicia. 

De herfstvakantie is geweest en we zijn weer begonnen op school. In de klas zijn we van start gegaan met de lampionnen, want Sint Maarten komt alweer bijna om de hoek kijken. De kinderen mogen volledig hun eigen lampion ervan maken. Alleen de basis is voor iedereen hetzelfde.

Voor de herfstvakantie zijn we bezig geweest met de eerste thema’s van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur/Techniek. Waar hebben we het met deze vakken over gehad en wat hebben we erover geleerd?
 

Aardrijkskunde

Met Aardrijkskunde hebben we nagedacht over de ruimte. Wat staat er en waarom staat het er? We hebben geleerd dat je elke ruimte kunt inrichten en dat iedereen dit anders doet. Hoe zo’n ruimte is ingericht, kun je goed zien op een plattegrond of op een kaart. In de legenda staat dan wat alles op de plattegrond of kaart betekent. En de schaal geeft aan hoe groot de ruimte in het echt is.

 

Geschiedenis

Met Geschiedenis hebben we het gehad over de tijd van jagers en boeren.
Heel lang geleden was er in Nederland een ijstijd. . . later werd het warmer en kwamen er planten, dieren en . . . mensen! De mannen jaagden op wilde dieren. De vrouwen en kinderen zochten eten in het bos. Als ze geen eten meer konden vinden, trokken ze weer verder. Later leerden ze vee te hoeden en groenten en graan te verbouwen. De mensen bleven op één plek wonen, zo ontstonden de eerste dorpen. Door vondsten van archeologen weten we meer van deze mensen.

 

Natuur

Met Natuur ging het eerste thema over de wereld om je heen. Vooral over buiten, de dieren en planten. Een steen groeit niet, beweegt niet en verandert niet. De steen is levenloos. Planten leven wel! Ze maken hun eigen voedsel. Dieren eten planten of dieren. Hoe herken je nu al die verschillende dieren? Zoogdieren kunnen zichzelf warm houden en zogen hun kleintjes. Vogels hebben een snavel, veren en leggen eieren. Reptielen kunnen zichzelf niet warm houden, hebben schubben en leggen eieren. Amfibieën leggen eieren in het water, hun jongen hebben kieuwen, maar als ze volwassen zijn krijgen ze longen. Vissen leven altijd in water, hebben vinnen en kieuwen. Insecten hebben allemaal zes poten. Een spin heeft acht poten en is dus geen insect. Schimmels en bacteriën zijn geen planten of dieren, maar ze leven wel en horen dus bij de levende natuur.

 

Verkeer

Met verkeer hebben we het gehad over de verschillende plaatsen op de weg. Waar moet je lopen? Waar moet je fietsen? Waar rijden de auto’s? Nadat we dit hadden geleerd, hebben we het gehad over voorrang op de weg. Rechts gaat namelijk voor. Welke borden zeggen wie er voor mag?


Aankomende maand gaan we starten met de nieuwe thema’s voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. We gaan aan de knutsel voor de winterperiode en bereiden ons voor op Sinterklaas en Kerst.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl